Webinars voor verenigingsbestuurders

Watersportverbond Winter Webinars

Wil of ben je als vereniging aan de slag met belangrijke onderwerpen als ledenbinding en Code Goed Sportbestuur? Of wil je meer weten over de ins en outs van het CWO systeem voor eigen vaardigheid en instructeuropleidingen? Deze winter organiseert het Watersportverbond een zestal webinars voor bestuurders en andere vrijwilligers van watersportverenigingen.

De webinars zijn van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de webinars is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Online
11 december 2023
19:30 - 21:00
Ledenbinding, werven van vrijwilligers

Betrokken leden; minder klanten en meer kartrekkers. Gersom Smit heeft als zelfstandig gespreksleider/dagvoorzitter veel bijeenkomsten begeleid met
verenigingsbestuurders. Hij pikte tijdens deze bijeenkomsten allerlei ideeën op over persoonlijke en positieve benadering van leden en heeft die verzameld en aan een kapstok gehangen: de cirkels van betrokkenheid. De cirkels zijn de basis voor effectief participatiebeleid. Hierbij vormen ontvangst, binding en activering één geheel: goed vrijwilligersbeleid begint met het ontvangst van je nieuwe leden. Gersom Smit neemt je in dit webinar mee in de cirkels van de betrokkenheid en geeft je als bestuurder praktische tips en stappen mee.

Maximaal 2 tickets
11 januari 2024
19:30 - 12:00
Goed Sportbestuur

Deze workshop helpt je als bestuurder van een watersportvereniging op weg met de herziene Code Goed Sportbestuur. Samen met andere bestuurders maak je tijdens de bijeenkomst kennis met de herziene Code en ontdek je wat deze voor jouw bestuur en vereniging kan betekenen.
De herziene Code Goed Sportbestuur is ‘principle-based’ en heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’. Aan de hand van de vier essentiële principes – verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie – kunnen verenigingen via de Code invulling geven aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dat is van belang om te kunnen zorgen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt en met plezier kan sporten en bewegen.

Maximaal 3 tickets
Nog 8 plekken
30 januari 2024
19:30 - 21:00
Q&A belangenbehartiging

Q&A belangenbehartiging met Christoffer Jonker.
Een uitgelezen mogelijkheid voor verenigingsbestuurders van aangesloten verenigingen om met elkaar in gesprek te gaan over belangenbehartiging op een aantal actuele thema’s in de watersport.

Maximaal 3 tickets
07 februari 2024
19:30 - 12:00
Werken met het CWO systeem

CWO (Commissie Watersport Opleidingen) is een bekend begrip binnen de watersport. Maar wist je ook dat het Watersportverbond onderdeel is van de CWO en toezicht houdt op de kwaliteit van het diplomeringssysteem?
Tijdens dit webinar wordt alles uitgelegd over de vernieuwde opleidingsstructuur voor instructeurs, de invulling van de CWO organisatie en het nieuwe online registratiesysteem en kennisplatform watersportdiploma.nl (CWO 3.). Daarnaast is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen over allerlei praktische zaken omtrent het opleiden van instructeurs en/of het uitgeven van vorderingsstaten en diploma’s.

Maximaal 3 tickets
28 februari 2024
19:30 - 21:00
Webinar Elektrisch varen

Elektrisch varen is onderdeel van de energietransitie. Anton van Wijk, mede-eigenaar van de Stille Boot gaat in op wat de overgang naar elektrisch varen betekent voor onze branche. Wat betekent het voor jouw haven als een groot deel van je leden elektrisch gaat varen. Welke obstakels kun je tegenkomen en wat zijn de oplossingen daarvoor? En welke impact heeft deze ontwikkeling op jouw organisatie en mensen?

Maximaal 3 tickets
04 maart 2024
19:30 - 12:00
Ledenadministratie, werken met mijn.watersportverbond

Vanaf 1 november 2022 werk je als vereniging met mijn.watersportverbond, het ledenregistratiesysteem. Sinds de lancering een jaar geleden zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd en/of aangepast. Tijdens dit webinar geven we je meer inzicht in de mogelijkheden van mijn.watersportverbond en is er gelegenheid om vragen te stellen over de functionaliteiten.

Maximaal 3 tickets
13 maart 2024
19:30 - 21:00
Webinar Verduurzaming
Maximaal 3 tickets