Webinar vaarvoorbereiding

Er zijn steeds meer initiatieven, websites en apps die je van relevante informatie kunnen voorzien voorafgaand aan je vaartocht. Eén van de initiatieven is de website van de stichting Nautin. Het doel van deze stichting is het bundelen en beschikbaar stellen van actuele nautische informatie voor de pleziervaart. Zij doen dit met een grote groep vrijwilligers die hun expertise en ervaring delen.

Tijdens het webinar wordt je meegenomen in het voorbereiden van je vaartocht en de informatie die hiervoor beschikbaar is. Tevens krijg je een exclusieve inkijk in het programma QuickTide. Het programma QuickTide berekent wanneer je een ondiepte kunt passeren en kun je zien of je nog onder de brug door kan die je op je vaarroute tegenkomt. De tijden van passeren worden berekend met de actuele verwachting van de waterstand door Rijkswaterstaat en de meest recente peiling van de vaargeul.

Daarnaast geeft het programma tijden van hoog- en laagwater, accurate waterstanden per 10 minuten, actuele dieptegegevens van de Waddengeulen, brughoogtes op getijdenwater en berekeningen voor vastlopen en droogvallen. Alles wat je vooraf als schipper hoeft te doen is het invoeren van de diepgang van je boot.

Online