Algemene Vergadering - de Jaarvergadering

Het bestuur van het Watersportverbond nodigt u graag uit voor de Algemene vergadering - de Jaarvergadering - op maandag 27 mei 2024. Deze Algemene vergadering begint om 20:00 uur en u kunt de vergadering live in Utrecht of via een digitale applicatie bijwonen. Stemmen kan enkel via elektronisch communicatiemiddel. Wij vragen u uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer op te geven waarmee wij u digitaal toegang kunnen verlenen tot de vergadering en om eventueel stemmen toe te kennen.

Hopelijk mogen wij u op 27 mei verwelkomen.

Bent u onverhoopt verhinderd en/of wilt u zich afmelden? Dan kunt u mailen naar service@watersportverbond.nl

*Indien u vragen of opmerkingen heeft over de agendapunten of de daarbij behorende bijlagen, verzoeken wij u om deze bij voorkeur voor 20 mei te sturen naar service@watersportverbond.nl. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord en zo mogelijk eerder.

DeWeerelt van Sport