Algemene Vergadering - de Jaarvergadering (Ereleden, vrijwilligers, KO's en buitengew. leden)

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene vergadering – de Jaarvergadering – en wel op maandag 27 mei 2024, 20:00 uur in DeWeerelt van Sport aan de Orteliuslaan 1041 te Utrecht. Het bestuur zal deze vergadering hybride organiseren waardoor u kunt kiezen wat voor u het beste uitkomt; deze vergadering live in Utrecht bijwonen of via de digitale applicatie (online-ALV).

Wij proberen alle toehoorders die graag naar Utrecht willen komen, van een plek te voorzien. Echter, omdat onze ruimte in Utrecht een limiet heeft en wij voor het live bijwonen voorrang geven aan de stemgerechtigden, kunnen wij helaas niet garanderen dat er voor iedereen plek is. Mocht het zo zijn dat de limiet is bereikt en wij geen stoelen meer beschikbaar hebben, dan zullen wij u dat zo spoedig mogelijk laten weten. Ongeacht of u de vergadering in Utrecht wilt bijwonen of via digitale applicatie, u ontvangt sowieso de digitale toegang.

Hopelijk mogen wij u op 27 mei verwelkomen.

Bent u onverhoopt verhinderd en/of wilt u zich afmelden? Dan kunt u mailen naar service@watersportverbond.nl

*Indien u vragen of opmerkingen heeft over de agendapunten of de daarbij behorende bijlagen, verzoeken wij u om deze bij voorkeur voor 20 mei te sturen naar service@watersportverbond.nl. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord en zo mogelijk eerder.

DeWeerelt van Sport